Lindhsonn Sverige AB säljer endast till företag. Logga in för att se företagsspecifika priser.

Logga in

Fortsätt utan inloggning
0

Allmänna försäljnings och leveransvillkor

Priser

Alla priser är exkl. moms.  Om inget anges är alla priser styckepriser. Bruttoprislistan revideras löpande och leverantören har rätt att ändra däri angivna priser utan föregående avisering.

Betalningsvillkor

Företagskunder

30 dagar netto efter fakturadatum eller enligt avtal. Från förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid försenad betalning äger leverantören rätt till ersättning för betalningspåminnelse enl. lag. Sedvanlig kreditprövning. Levererade produkter förblir leverantörens egendom till dess produkterna till fullo blivit betalda.

Leveransvillkor

Lagervaror levereras CPT Fraktfritt inom Sverige. Ej lagerförda sk. beställningsvaror debiteras med faktisk frakt.
Beställningar skickas normalt sett samma dag eller första vardagen efter att beställningen gjorts. Leveranstiderna kan variera beroende av var i landet man bor: 1-4 arbetsdagar efter att vi skickat. Vi anlitar DHL företagspaket och DHL Service Point. För Brevpack anlitas Postnord.

Returhanering FöretagskunderRetur av vara skall godkännas av leverantören. Retur till ett värde under 200 kronor godkännes ej. Godkänd retur av vara förorsakad av Köparen krediteras till 80%, under förutsättning att varan är i nyskick, komplett och i oskadad orginalförpackning. Godkänd retur skall returneras till Leverantören inom 30 dagar från Leverantörens godkännande, dock senast 60 dagar efter det att varan levererats till köparen. Köparen betalar returfrakt till Leverantörens lager.

Är en retur orsakad av Leverantören, krediteras varan med 100%. Leverantören betalar returfrakten. Förutsättningen är att varan är i nyskick, komplett och i oskadad orginalförpackning.

Reklamationsrätt och ansvarsbegränsningar Företagskunder.

Leverantören lämnar 24 månaders reklamationsrätt beräknat från leveransdagen på Handmaskiner för material och fabrikationsfel. Leverantören förninder sig under denna tid att i första hand, inom skälig tid,, kostnadsfritt reparera varan eller om detta inte är möjligt, leverera en ny vara som ersättning för den vara som är felaktig till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. För att åberopa reklamationsrätten måste köparen senast 30 dagar efter att felet borde ha upptäckts reklamera felet till leverantören.

Leverantören har i inga fall, vare sig vid fel eller dröjsmål något ansvar för indirekta skador som kan drabba köparen. Leverantören ansvarar inte heller för skador som levererade produkter orsakar på fast eller lös egendom, som inträffar när produkterna är i köparens besittning, eller för skada som levererade produkter orsakar på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som sådana produkter orsakar på grund av produkter som leverantören levererat.

Om leverantören skulle åläggas ett ansvar gentemot tredje man för sådana skador eller förluster som angavs i föregående stycke, skall köparen hålla leverantören skadeslös i den mån leverantören ej ansvarar gentemot köparen enligt denna punkt.

Mellan parterna äger punkt 15 stycke 2 i NLS 10 inte tillämpning.

Kontaktinformation
Full kontaktinformation inklusive fysisk adress, emailadress och/eller telefonnummer till kundsupport samt organisationsnummer finns längst ner på varje sida i butiken.

Powered by Talex e-handelssystem